МОЛИТВЕНО ПРАВИЛО ЗА ЗАДОМЯВАНЕ

17.08.2009

В името на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас, и очисти ни от всяка сквернота, и спаси, Благий, душите ни.

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилуй ни. (3 пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй ни; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Свети, посети и изцери немощоте ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй (3 пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата, дасе свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни , както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.

Тропар

на свети Николай Мирликийски Чудотворец

Правила на вярата и образец на кротостта, учител на въздържанието те показа на твоето стадо Този, Който е истината на нещата. Поради това, ти със смирението си придобил величие, а с нищетата богатство, отче свещеноначалниче Николае, моли Христа Бога да спаси нашите души.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух...

Кондак

на свети Николай Мирликийски Чудотворец

В Мир, свити, свещенодеец си се показал. Христовото Евангелие, преподобне, като си изпълнил, положил си твоята душа за твоите люде, и си спасил невинните от смърт. Поради това си се осветил като велик таинник на Божията благодат.

И сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Непостижимо и неизяснимо за ума е страшното тайнство, което с теб е станало, от Бога облагодатена Владичице! Защото си заченала и родила в плът, от чистите Си кърви Оногова, Който е необхватен. Него, Чиста, като Свой Син, моли да спаси всички, които Те възпяват!

Молитва на Товия (Тов. 8:5-8)

Благословен Ти, Боже на Отците ни, и благословено Твоето свето и славно име во веки! Да Те благославят небесата и и всички Твои творения! Ти сътвори Адам и даде му Ева за помощница, жена му - за подпорка. От тях произлезе човешкият род. Ти каза: "Не е добре да бъде човек сам; да сътворим помощник, подобен нему. И сега, Господи, взимам тая моя сестра не по плътска похот, а наистина като жена: благоволи да ме помилуваш и дай ми да остарея с нея. Амин.

Молитва 2

Господи, Боже, Създателю и Промислителю на всичко добро и полезно! Ти, Който си създал Ева за помощница на Адам, като си казал: "Не е добре за човека да бъде сам; да му сътворим помощник нему подобен!" Ти си избрал Ревека да бъде жена на Твоя раб Исаак. А чрез Ангела Си Рафаил си изгонил злия демон от дъщерята на Рауиула, нещастната Сара, и си я омъжил за младия Товия. Ти, Господи, чрез Твоя велик угодник светителя Николая си избавил от безчестие трите обеднели девойки и си ги задомил с честен брак. Сам Ти, Господи, Промислителю, посети с милостта Си Твоя раб и отстрани всички пречки за неговото щастливо задомяване. Изпрати му Ангел Пазител, който да го предпазва от завистта на зли човеци, и в скоро време да му посочи и преведе желаната невеста и да заживеят щастлив съпружески живот съгласно Твоята воля. Прости, Господи, прегрешенията на Твоя раб, помилвай го и скоро превърни скръбта му в радост по молитвите на Пречистата и Пренепорочна Владичица наша Богородица и ПРиснодева Мария, на свети Николай Мирликийски Чудотворец и на всички светии. Защото Ти си надеждата на безнадеждните и затова прославяме Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

КНИГА НА ТОВИТА

* Преведена от гръцки

1

[1:1] Книга за разказите на Товита, сина Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асииловия род, Нефталимово коляно,

[1:2] който в дните на асирийския цар Енемесара бе взет в плен из Тисва, която се намира надясно от Кидий Нефталимов, в Галилея, над Асир. Аз, Товит, през всички дни на живота си ходих по пътя на истината и правдата

[1:3] и правих много добрини на моите братя и на моя народ, който бе дошъл с мене в асирийската страна, в Ниневия.

[1:4] Когато живеех в моята страна, в земята на Израиля, още като момък, цялото коляно на отца ми Нефталима бе се отцепило от иерусалимския дом, избран от всички Израилеви колена да принасят всички жертва там, дето е осветен храмът на жилището на Всевишния, и утвърден във всички родове навеки.

[1:5] Както всички отцепили се колена принасяха жертва на Ваала и на юницата, тъй и домът на отца ми Нефталима.

[1:6] Аз пък сам често ходех в Иерусалим на празниците, както с вечна наредба е заповядано на цял Израил с първоберки и с десятъци от земните произведения и с начатъци от овчата вълна,

[1:7] и давах това на свещениците, синове Ааронови, за жертвеника: десятъка от всички произведения давах на Левиевите синове, които служеха в Иерусалим; другия десятък продавах, и всяка година ходех и го харчех в Иерусалим;

[1:8] а третия давах, комуто трябваше, както ми заповяда Девора, бащина ми майка, когато след баща си останах сирак.

[1:9] Когато станах мъж, взех за жена Ана, от бащиния наш род, и родих от нея Товия.

[1:10] Когато бях отведен пленник в Ниневия, всички мои братя и мои еднородци ядяха от езическите ястия,

[1:11] но аз пазех душата си и не ядях,

[1:12] защото помнех Бога от все душа.

[1:13] И подари ми Всевишният милост и благоволение пред Енемесара, и аз бях у него доставчик;

[1:14] и ходих в Мидия, в Рага Мидийска, и дадох на Гаваила, брат на Гаврия, десет таланта сребро, за да го пази.

[1:15] А когато умря Енемесар, вместо него се възцари син му Сенахирим, чиито пътища не бяха постоянни, и аз вече не можех да ходя в Мидия.

[1:16] В дните на Енемесара аз правих много добрини на моите братя:

[1:17] на гладни давах хляба си, на голи - дрехите си и кога виждах някого от моя род умрял и хвърлен зад стената ниневийска, погребвах го.

[1:18] Тайно погребвах и ония, които цар Сенахирим убиваше, когато, подгонен, се върна из Иудея. А той умъртви мнозина в яростта си. И царят диреше труповете, ала ги не намираха.

[1:19] Един ниневиец отиде и обади на царя, че аз ги погребвам; тогава се скрих. Като узнах пък, че ме дирят да ме убият, от страх побягнах от града.

[1:20] И разграбиха всичкия ми имот, и ми не остана нищо друго, освен жена ми Ана и син ми Товия.

[1:21] Ала не се минаха петдесет дена, и двамата му сина го убиха и побягнаха в Араратските планини. И вместо него се възцари син му Сахердан, който постави братовия ми син Ахиахара-Анаила над цялото сметководство в царството си и над цялото домакинство.

[1:22] Ахиахар ходатайствува за мене, и аз се върнах в Ниневия. Ахиахар пък беше и виночерпец, и пазител на пръстена, и домакин, и ковчежник; и Сахердан го постави втори след себе си; той беше братов ми син...следва



Други статии

ЗА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ Божият народ За Божия мир и благодатта на Светия Дух Бистрецки манастир "Св. Иван Рилски" 10 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА Християнството срещу проституцията

«   1  2  3  4  5  6  7  8  9  »

Texte alternatif

Внимание! Изрично подчертаваме, че екипът на сайта и вестника са под омофора на БПЦ! Ползотворно четене на 65 брой!

Разработено от НЮ ЕС НЕТ ЕООД